𝗛.𝗝. 𝘃𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗻𝘁𝘂𝗺 𝗜𝗫𝗦𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭.𝟮

Vorig weekend is Int. Transportbedrijf H.J. van Bentum BV succesvol gemigreerd naar de laatste IXSuite release 2021.2.

.

Na een succesvolle testperiode is de volledige migratie gerealiseerd, waardoor H.J. van Bentum nu gebruik kan maken van de laatste functionaliteiten op het gebied van o.a. de BREXIT en Ferry integraties van en naar Engeland.

.

Naast deze functionaliteiten kan H.J. van Bentum nu ook de nieuwste algemene ontwikkelingen van IXSuite 2021.2 implementeren en gebruik gaan maken van de standaard Cloud oplossing.

.

Wij willen H.J. van Bentum graag feliciteren met deze succesvolle overstap!

.

Wilt u meer weten over de laatste functionaliteiten van IXSuite 2021.2 ? Voor meer informatie hierover kunt u altijd contact met ons opnemen!

𝗛.𝗝. 𝘃𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗻𝘁𝘂𝗺 𝗜𝗫𝗦𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭.𝟮

Last weekend, Int. Transport company H.J. van Bentum BV successfully migrated to the latest IXSuite release 2021.2.

.

After a successful test period, the full migration was completed, resulting in H.J. van Bentum now being able to use the latest functionalities in the field of, among other things, the BREXIT and Ferry integrations to and from England.

.

In addition to these functionalities, H.J. van Bentum now also can implement the latest general developments of IXSuite 2021.2 and start using the standard Cloud solution.

.

We would like to congratulate H.J. van Bentum on this successful transition!

.

Would you like to know more about the latest functionalities of IXSuite 2021.2? For more information you can always contact us!