De aanvullende module IXConnect van IXOLUTION is live!

IXConnect stelt u in staat om m.b.v. Webservices (API’s) data in IXSuite te manipuleren vanuit andere systemen en vice versa, maar ook is het mogelijk om IXSuite functionaliteiten direct aan te roepen.

 

Waar er bij de klassieke manier van communiceren eerst diverse stappen moeten worden genomen voordat data kan worden verstuurd of ontvangen, staan de API’s toe om dit direct te verzorgen. Dit versnelt aanzienlijk de tijd benodigd tussen vraag en response.

Daarnaast is dit een ideale manier om data te updaten (synchroniseren) vanuit derden systemen die met IXSuite communiceren.  Een voorbeeld is een ERP systeem waarin het gehele klantenbestand is opgeslagen, welke middels IXConnect automatisch het klantenbestand in IXSuite up-to-date houdt. Iedere mutatie in het ERP op het klantenbestand wordt direct geupdate in IXSuite. Zo behoudt u een single point of entry van data en zijn de nieuwe gegevens direct beschikbaar in andere systemen.

 

Voor meer informatie en/of vragen, kunt u contact met ons opnemen!

The IXConnect supplementary module from IXOLUTION is live!

IXConnect allows you to use Web services (APIs) to manipulate data in IXSuite from other systems and vice versa, but it is also possible to directly call IXSuite functionalities.

 

Where in the traditional way of communication various steps must be taken before data can be sent or received, the APIs allow this to be taken care of immediately. This significantly speeds up the time between question and response.

 

In addition, this is an ideal way to update (synchronize) data from third-party systems that communicate with IXSuite. An example is an ERP system in which the entire customer database is stored, which automatically keeps the customer database in IXSuite up-to-date by means of IXConnect. Every change in the ERP on the customer base is immediately updated in IXSuite. This way you maintain a single point of entry of data and the new data is immediately available in other systems.

 

For more information and/or questions, please contact us!